Veelgestelde vragen

Over de app

De CovidSafeBE-app voor Android zal werken op toestellen vanaf versie Android 5. Bij iPhone is dat de iPhone 5s of een recenter model (met minimaal iOS 12.5). Omdat ook oudere toestellen ondersteund worden, zal de app op meer toestellen werken dan de Coronalert-app. Zo’n 96% van de smartphones in omloop zullen deze mobiele app kunnen gebruiken.

Je aanmelden in de app, gaat het makkelijkst via Itsme. Het kan ook via één van de aanmeldopties van eHealth.

De tracing-app Coronalert waarschuwt burgers wanneer er een nauw contact geweest is met iemand die positief testte op Covid-19. Dat gebeurt altijd anoniem.

De CovidSafeBE-app heeft een ander doel: aanmelden gebeurt via je eigen digitale ID en ook je certificaat is persoonlijk.

Vandaar een aparte app: anonimiteit blijft gegarandeerd in de Coronalert-app, persoonlijke gegevens worden verwerkt via sterk beveiligde login in de CovidSafeBE-app.

De app kan gedownload worden via de Play Store (Google) of App store (Apple). Een link naar beide stores vind je terug op de website CovidScan.be

Na het scannen van de QR-code van het certificaat, toont de app de gegevens die ook op het certificaat vermeld staan, zoals de naam en het type certificaat. Je kan zowel je smartphonescherm als een papieren versie van het document scannen.

Via de knop ‘Controleer op nieuwe certificaten’ kan je zowel je eigen certificaten als die van je kinderen terugvinden. Hierdoor hoef je er niet naar te zoeken en staan ze in één overzicht.

Wil je de certificaten van je kinderen ophalen, kies dan ‘aanmelden via eHealth’. Selecteer één van je kinderen en de beschikbare certificaten downloaden meteen naar je mobiele app.

De vernieuwde app toont de certificaten in een officiële opmaak. Daarnaast zit rond de QR-code en bewegend watermerk. Zo kan er geen screenshot of foto van de app meer gebruikt worden bij het scannen van het certificaat. Op deze manier wordt vervalsing uitgesloten. Dat is een belangrijke bescherming voor iedereen.

Over de certificaten

 • Je geboortedatum en voor-en achternaam komen uit het rijksregister of heb je meegegeven bij de apotheker waar je een sneltest liet afnemen.
 • Voor een herstelcertificaat en een testcertificaat worden de testgegevens gebruikt die de labo’s bij Sciensano registreren.
 • Voor een vaccinatiecertificaat zijn het de gegevens uit vaccinatiecentra, zorgcentra, ziekenhuizen, … zoals ze werden ingegeven op Vaccinnet.

Omdat de EU-lidstaten samen afspraken hebben gemaakt over de opbouw van een certificaat, zien ze er in de hele Europese Unie gelijkaardig uit. Elk certificaat bevat een unieke QR-code. De EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Een Belgisch certificaat wordt opgemaakt in het Engels én in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits).

Elk certificaat is persoonlijk. Dat betekent dat je per gezinslid een apart certificaat ontvangt. Ouders kunnen de certificaten van minderjarige kinderen opvragen.
Je kan meer dan één certificaat hebben, want voor elke test en elke vaccinatie ontvang je een afzonderlijk certificaat.

 • Een vaccinatiecertificaat is beschikbaar vanaf 48 uur na je vaccinatie (maar soms kan het tot een week duren). Dit is grotendeels afhankelijk van wanneer het vaccinatiecentrum de gegevens heeft ingevoerd in de databank van Vaccinnet. Wanneer zij die gegevens invoeren, ligt niet vast. Meestal is dat nog de dag van de vaccinatie zelf, soms enkele dagen later. Van zodra die gegevens opgeladen en verwerkt zijn, kan je je vaccinatiecertificaat downloaden via mijngezondheid.be, Mijn Burgerprofiel, myhealthviewer.be of via de mobiele app CovidSafeBe. Let op: het vaccinatiecertificaat is pas 14 dagen na de laatste vaccinatie geldig.
 • Een testcertificaat is beschikbaar anderhalf uur nadat de labo’s de testresultaten hebben ingevoerd in de databank van Sciensano. Meestal valt dat moment ongeveer samen met het moment waarop je verwittigd wordt van de uitslag van je test.

Bel niet naar het vaccinatiecentrum, maar neem contact op met de regionale helpdesk:

 • voor Vlaanderen: 078 78 78 50 van 9u – 19u op weekdagen
 • voor Brussel: 02 214 19 19 van 9u - 17u30 op weekdagen en van 10u - 17u30 in het weekend en op feestdagen.

Je kan de status van je vaccinatie ook eerst zelf nakijken op deze link.

 • Een herstelcertificaat wordt afgeleverd op basis van een positief PCR-testresultaat ingevoerd in de databank van Sciensano. Maar dat certificaat is pas geldig (bv. voor een reis) 11 dagen na de dag van de test, dan ben je hersteld. Opgelet, dat betekent dat je je certificaat pas kan gebruiken vanaf de 12de dag na de dag van de test. Het herstelcertificaat vervalt 180 dagen na de dag dat je test werd afgenomen.

  Een voorbeeld: Jan Janssens test op 1 november positief, op 2 november begint zijn herstelperiode te lopen en dit gedurende 11 dagen. Op 13 november (dag 12 na de test) krijgt hij zijn herstelcertificaat.
 • Vanaf het herstelcertificaat beschikbaar is kan je het net zoals test- en vaccinatiecertificaten opvragen in de CovidSafeBE app, via de online platformen of via Ebox door te bellen naar de regionale contact centra.


 • De politiediensten van de EU-landen kunnen je certificaat opvragen ter controle, op het moment waarop je het land bezoekt.
 • Reisorganisaties (bv. luchtvaartmaatschappijen) mogen het certificaat ook opvragen. Dit doen ze om te vermijden dat je als reiziger in het land van bestemming voor verrassingen komt te staan, of dat je de toegang zou worden ontzegd bij aankomst. Een dergelijke controle mag je dan ook beschouwen als een ‘dienst’, niet als een verplichting voor de reiziger.
 • Personen die instaan voor de toegangscontrole van een evenement. Dit mogen ook vrijwilligers en stewards zijn; personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst (vb. beveiligingsbedrijf).
 • Sinds 13 augustus kunnen organisatoren van evenementen ervoor kiezen om gebruik te maken van het CovidSafe Ticket systeem. Om beveiligings- en privacyredenen kan niet om het even welke QR-codescanner je QR-code zomaar scannen en de gegevens ervan bekijken. Dat geldt ook voor andere toegangstickets (bv. filmtickets) die gebruik maken van een QR-code. Er wordt ook gecontroleerd of je identiteit overeenkomt met die op het certificaat. Dat gebeurt aan de hand van bijvoorbeeld je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

De klassieke test op COVID-19 gebeurt met een PCR-test, die genetisch materiaal van het virus detecteert. Dit is de meest betrouwbare test, maar u moet wachten op het resultaat tot de testafname naar een labo is gestuurd en daar geanalyseerd is. Enkel deze test geeft, indien ook aan de andere voorwaarden is voldaan, recht op een herstelcertificaat. Deze test kan ook tot een testcertificaat leiden.

Antigeentesten (sneltesten) voor COVID-19 meten de aanwezigheid van bepaalde eiwitten en moeten niet in een labo worden geanalyseerd. Ze kunnen meteen uitgevoerd en afgelezen worden door medisch geschoold personeel, waardoor het resultaat snel (meestal na 15 minuten) beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2021 kunnen deze testen ook recht geven op een testcertificaat. Let op, niet alle landen aanvaarden antigeentesten.

Antilichaamtesten of serologische sneltesten gaan via bloedonderzoek na of de patiënt antilichamen heeft tegen COVID-19. Zo weet de patiënt of hij of zij in het verleden besmet is geweest. Deze testen leiden niet tot een certificaat. De klassieke snelle antigeentesten kunnen uitsluitend door een medisch geschoold persoon afgenomen worden. Er bestaan ook antigeentesten die op een eenvoudigere manier zelf kunnen afgenomen worden, ook wel zelftesten genoemd. Deze testen leiden niet tot een certificaat.

CTPC staat voor ‘Covid-19 Test Prescription Code’. Deze unieke code van 16 cijfers hebt u nodig voor een test in een afnamecentrum. U kan die CTPC krijgen via een arts of www.mijngezondheid.belgie.be.

Je kan alle informatie die je nodig hebt terugvinden via deze link: https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#faq

Een herstelcertificaat wordt afgeleverd op basis van een positief PCR-testresultaat. Maar dat certificaat is pas geldig (bv. voor een reis) 11 dagen na de dag van de test, dan ben je hersteld. Opgelet, dat betekent dat je je certificaat pas kan gebruiken vanaf de 12de dag na de dag van de test. Het herstelcertificaat vervalt 180 dagen na de dag dat je test werd afgenomen.

Een voorbeeld: Jan Janssens test op 1 november positief, op 2 november begint zijn herstelperiode te lopen en dit gedurende 11 dagen. Op 13 november (dag 12 na de test) krijgt hij zijn herstelcertificaat.

Je hebt een geldig herstelcertificaat voor elke positieve PCR-test in de voorbije 180 dagen.

 • Tenzij twee testen afgenomen zijn binnen 90 dagen, dan krijg je er alleen een voor de eerste test. Want bij minder dan 90 dagen tussen twee positieve testen speelt waarschijnlijk dezelfde virusvariant.
 • Meer dan 90 dagen tussen twee positieve tests, binnen de 180 dagen? Dan ben je waarschijnlijk snel opnieuw besmet met een nieuwe variant. In dat geval kan het zijn dat je twee geldige herstelcertificaten in je CovidSafeBE-app vindt.

Een herstelcertificaat vervalt ook 180 dagen na een positieve test. Gebruik dus bij voorkeur best het meest recente geldige herstelcertificaat, als je er meerdere hebt, dat is het langste geldig.

Het herstelcertificaat is geldig tot 180 dagen na de staalafname.

Bekijk het stappenplan op deze pagina.

Je vindt een vaccinatiecertificaat in je CovidSafeBE-app wanneer je vaccinatiecentrum je prik(ken) heeft geregistreerd bij Vaccinnet.

Wanneer zij die gegevens invoeren, ligt niet vast. Meestal is dat nog de dag van de vaccinatie zelf, soms enkele dagen later. Van zodra die gegevens opgeladen en vewerkt zijn, kan je je vaccinatiecertificaat downloaden via mijngezondheid.be, Mijn Burgerprofiel, myhealthviewer.be of via de mobiele app CovidSafeBe.

De beste eerste stap is om te checken of je vaccinatie geregistreerd is in Vaccinnet. Meld je aan op mijngezondheid.belgie.be. Klik op ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’, dan op ‘Mijn vaccinatiegegevens’.

 • Zie je een verkeerd geregistreerde vaccinatie? Neem dan contact op met het centrum dat je de prik gaf.
 • Zie je wel een vaccinatie geregistreerd staan, maar heb je geen vaccinatiecertificaat in je CovidSafeBE-app? Bel niet naar het vaccinatiecentrum, maar neem contact op met de regionale helpdesk:
  • voor Vlaanderen: 078 78 78 50 van 9u – 19u op weekdagen
  • voor Brussel: 02 214 19 19 van 9u - 17u30 op weekdagen en van 10u - 17u30 in het weekend en op feestdagen.

Je kan de status van je vaccinatie ook eerst zelf nakijken op deze link.

Een testcertificaat is te vinden in je CovidSafeBE-app als je net een negatieve, betrouwbare test liet afnemen.

 • Een PCR-test, geanalyseerd door een labo, doorgegeven aan Sciensano: je QR-code is 72 uur geldig, te tellen vanaf het moment dat je de test deed.
 • Een snelle antigeentest (een sneltest afgenomen door medisch geschoold personeel), met resultaat na 30 min., doorgegeven aan Sciensano: je QR-code is 48 uur geldig, te tellen vanaf het moment dat je de test deed.

Opgelet: voor het Covid Safe Ticket kunnen andere regels gelden.

Een test die langer geleden is dan 72 uur (of 48 uur, bij een antigeentest) geeft geen geldig testcertificaat, moet je dus niet naar zoeken. Had je wel net een PCR- of snelle antigeentest, en vind je geen testcertificaten? Meld je aan op mijngezondheid.belgie.be. Klik op ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’, dan op ‘Mijn testresultaten’. Zie je geen code van de test? Dan was je test geen erkende PCR- of antigeentest, dan kan er geen testcertificaat worden gemaakt. Wel een code? Kopieer die en klik op ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’, dan op ‘Testresultaat via CTPC-code’.

 • Staat er een positief testresultaat, en dat klopt niet? Neem dan contact op met het labo van je testcentrum (voor PCR-tests) of zorgverstrekker (voor snelle antigeentests). Hou je rijksregister- of BIS-nummer bij de hand. Vraag te checken wat er misgelopen kan zijn.
 • Staat er wel een negatief testresultaat en zou dat een testcertificaat in je CovidSafeBE-app moeten geven? Contacteer dan onze helpdesk voor de connectie met de Sciensano-database. Voor Vlaanderen: 078 78 78 50 van 9u – 19u op weekdagen en voor Brussel: 02 214 19 19 van 9u - 17u30 op weekdagen en van 10u - 17u30 in het weekend en op feestdagen.

 • Je surft naar MijnGezondheid.be, MijnBurgerprofiel, MyHealthviewer of Helena. Je meldt je aan met een van de digitale sleutels. ItsMe is de makkelijkste manier. Op de website staan je certificaten. Je kan ze downloaden en afdrukken. Druk zeker het certificaat van volledige vaccinatie af (dosis 2/2).
 • Je kan ook 24/24 de helpdesk bellen op 078/78 78 50 (in Vlaanderen) of 02/ 214 19 19 (voor Brussel), dan wordt je vaccinatiecertificaat per post opgestuurd.

Je nieuwe certificaat is 2 tot 7 dagen na je derde prik beschikbaar in je CovidSafeBE-app.

 • Wanneer je het Johnson & Johnson-vaccin ontving, volstaat één prik. Je volledige inenting wordt dus weergegeven als 1/1.
 • Voor elke andere combinatie van vaccins, zal een volledige inenting worden weergegeven als 2/2. Ook wanneer je bv. eerst het Johnson & Johnson-vaccin kreeg en daarna Pfizer.
 • Wie een derde prik krijgt, ontvangt ook een derde certificaat. Je ziet 3/3 dosissen op je derde certificaat.

Nee, je kan je vaccinatiecertificaat 11 dagen lang niet gebruiken als CovidSafe-ticket. Wanneer je vaccinatiecertificaat bij de ingangscontrole van bv. een evenement wordt gescand, zal dat een rood scherm geven. Het resultaat van je PCR-test of snelle antigeentest wordt immers ook geregistreerd door Sciensano, en maakt je vaccinatiecertificaat tijdelijk ongeldig als CovidSafe-ticket. Je krijgt geen toegang en moet bovenal de regels rond isolatie en quarantaine volgen.

Zodra je Covid Safe Ticket wordt gescand, is een biepend geluid te horen. Het advies is dat je best meekijkt op het scherm van de scanner, zowel tijdens het scannen als bij het tonen van het resultaat.

Je kan de officiële CovidScanBE app duidelijk herkennen aan het .BE-logo dat steeds zichtbaar is. In het scan-scherm zal het beschermde logo rechts bovenaan zichtbaar zijn.

Tijdens het scannen van het Covid Safe Ticket (CST) moet onderaan op het scan-scherm van de CovidScanBE app de melding “Evenement (Covid Safe Ticket)” verschijnen in het blauw. Zo kan ook jij zien dat de persoon die je covid-certificaat controleert, dat doet voor de CST regels. Wanneer die persoon je certificaat zou controleren om te reizen, krijg je immers een rode balk te zien onderaan, en geen blauwe.

Als er wordt gescand, dan kan je ook vragen om het resultaat te tonen. Bij het scannen van een Covid Safe Ticket (CST) zal je na het scannen naast het .BE logo, enkel een rode of groene indicator te zien krijgen. Indien de indicator groen is, zie je daarnaast ook nog je naam en voornaam en de duurtijd van de geldigheid van het CST.


Via deze link vind je andere, veelgestelde vragen over herstel- en testcertificaten.

Tot begin december 2021 werd het certificaat voor een boosterprik voor personen onder de 65 jaar uitgegeven met een dosis nummer 2/2, net zoals een certificaat van volledige vaccinatie na twee prikken. Zo werd onder andere de privacy van risicopatiënten gegarandeerd die (net zoals bv. verzorgend personeel) sneller uitgenodigd werden voor een boosterprik.

Nu de bredere bevolking in aanmerking komt voor een boosterprik kunnen personen die een certificaat met dosis vermelding 2/2 kregen (voor hun boosterprik), hiervoor een nieuwe versie van dat certificaat ophalen dat dosis 3/3 vermeldt.

In de CovidSafeBE app kan je via de knop ‘Controleer op nieuwe certificaten’ het nieuwe certificaat ophalen. Het eerste certificaat dat je kreeg voor je boosterprik blijft ook staan. Dat kan je, indien gewenst, (door de datum te controleren) verwijderen.

Op het portaal van mijngezondheid.be verschijnt er een nieuwe publicatie. Als je hierop doorklikt kan je het nieuwe certificaat met 3/3 dosis vermelding ophalen.

Het nieuwe certificaat zal niet automatisch opgestuurd worden per post. Om het certificaat te ontvangen per post kan je de regionale contactcentra contacteren.

Ja, want sommige landen vragen dit al. Je boostercertificaat verschijnt niet automatisch bij je andere vaccinatiecertificaten. Je moet het zelf digitaal ophalen of telefonisch aanvragen. Je nieuwe certificaat is 2 tot 7 dagen na je derde prik beschikbaar.

Je kan je boostercertificaat op 3 manieren bekomen.

In de CovidSafe app

In de app druk je op 'controleer op nieuwe certificaten'. Kies vervolgens itsme of eHealth om je aan te melden. Je boostercertificaat verschijnt even later boven je andere certificaten/certificaat met vermelding: vaccin 3/3 of 2/1 (indien je eerste vaccin J&J was).

Via de portalen

Je surft naar MijnGezondheid.be, MijnBurgerprofiel, MyHealthviewer of Helena. Je meldt je aan met een van de digitale sleutels. ItsMe is de makkelijkste manier. Op de website staan je certificaten. Je kan ze downloaden en afdrukken.

Per post

Je kan ook 24/24 de helpdesk bellen op 078/78 78 50 (in Vlaanderen) of 02/ 214 19 19 (voor Brussel), dan wordt je boostercertificaat per post opgestuurd.

Certificaten voor minderjarigen

Kinderen van 6 tot 18 jaar hebben net als volwassenen een certificaat nodig om te kunnen reizen. Zolang ze niet gevaccineerd zijn, kunnen ze een herstelcertificaat of een testcertificaat ontvangen. Na vaccinatie krijgen ze net als volwassenen een vaccinatiecertificaat.

Let op. Elke EU-lidstaat kan andere voorwaarden stellen aan reizigers van 6 tot 18 jaar.

Voor de regels met betrekking tot het Covid Safe Ticket kan je terecht op de website van de regionale overheden:

Als ouder kan je het COVID-certificaat van je kind terugvinden in MijnGezondheid. Je meldt je dan aan via de kaartlezer en steekt de identiteitskaart van je kind erin. Zo kan je het juiste certificaat downloaden.

 • Heeft je kind zelf een smartphone, dan kan het ook zo.
 • Is je kind al (volledig) gevaccineerd, dan kan de helpdesk het vaccinatiecertificaat ook naar het officiële thuisadres van je kind sturen.

Dat wordt uitgelegd in deze handige video.

Er zijn twee manieren: je certificaat bewaren in de CovidSafeBE-app of downloaden als pdf.

 • Als je een smartphone hebt, gebruik je best de CovidSafeBE-app, daarin staat automatisch je COVID-certificaat. Hier wordt uitgelegd hoe je je kan aanmelden op de app.

 • Wil je je COVID-certificaat downloaden als pdf, meld je dan aan op MijnGezondheid met je identiteitskaart in de kaartlezer. (Dat mag je geldige kidsID of eID zijn, met de juiste pincode.) Doe dat met toestemming of hulp van een ouder. Heb je je certificaat gedownload, dan kan je dat printen of naar je smartphone sturen.

Over vaccinatie

 • In België ben je volledig gevaccineerd na het ontvangen van de laatste dosis van je vaccin. Bij de meeste vaccins is dat de tweede dosis. Sommige vaccins bestaan uit slechts één dosis.
 • De meeste EU-landen vragen aan reizigers een vaccinatiecertificaat van volledige vaccinatie dat minstens 14 dagen oud is. Check de ReOpen EU-website.

Als je voor een lange tijd in België verblijft of werkt, heb je waarschijnlijk een BIS-nummer. Met dat nummer kan je je digitale certificaat opvragen via de CovidSafeBE-app of via de online-portalen (zie covidsafe.be.)Meer info over de activatie van digitale sleutels voor BIS-nummers vind je hier.

Beschik je over een erkende digitale sleutel van een ander Europees land, dan kan je dankzij eIDAS daar ook mee aanmelden om je certificaat te downloaden. Meer info over het gebruik eIDAS authenticatie vind je hier.

Ontvang je je certificaat liever per post? Dan wordt de papieren versie van je vaccinatiecertificaat verstuurd naar je officiële adres. Neem hiervoor contact op met het callcenter:

 • voor Vlaanderen: 078 78 78 50 van 9u – 19u op weekdagen
 • voor Brussel: 02 214 19 19 van 9u - 17u30 op weekdagen en in het weekend en op feestdagen van 10u – 17u30.

Om je digitale certificaat te kunnen opvragen via de CovidSafeBE-app of via de online-portalen (zie covidsafe.be), moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je hebt de Belgische nationaliteit (of ben je het kind of de partner van een Belg);
  of je officiële woonplaats is in België (of ben je het kind of de partner van iemand die in België zijn officiële woonplaats heeft);
  of je werkt/studeert in België.
 • Je moet gevaccineerd zijn met een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of met het Covishield-vaccin.
 • Je hebt een INSZ nummer (rijksregisternummer of BIS-nummer) nodig. Je identiteit en adres moeten bij de Belgische overheid geregistreerd zijn.

Voldoe je aan al deze voorwaarden?

 • Leg je buitenlands vaccinatiebewijs en identiteitsdocument dan voor aan een Belgische arts om deze in de Belgische databank te laten registreren.
 • Twee dagen na de registratie is je certificaat klaar en vind je het terug in de CovidSafeBE-app. Lukt het digitaal niet? Hou je rijksregisternummer of BIS-nummer bij de hand en bel 078 78 78 50 om een papieren versie te laten verzenden.

Ja, geen probleem. Dat vorige certificaat toont je volledige vaccinatie aan. De QR-code blijft dus werken als CovidSafe-ticket.

Tot begin december 2021 werd het certificaat voor een boosterprik voor personen onder de 65 jaar uitgegeven met een dosis nummer 2/2, net zoals een certificaat van volledige vaccinatie na twee prikken. Zo werd onder andere de privacy van risicopatiënten gegarandeerd die (net zoals bv. verzorgend personeel) sneller uitgenodigd werden voor een boosterprik.

Nu de bredere bevolking in aanmerking komt voor een booster prik kunnen personen die een certificaat met dosis vermelding 2/2 kregen (voor hun boosterprik), hiervoor een nieuwe versie van dat certificaat ophalen dat dosis 3/3 vermeld.

In de CovidSafeBE app kan je via de knop ‘Controleer op nieuwe certificaten’ het nieuwe certificaat ophalen. Het eerste certificaat dat je kreeg voor je boosterprik blijft ook staan. Dat kan je, indien gewenst, (door de datum te controleren) verwijderen.

Op het portaal van mijngezondheid.be verschijnt er een nieuwe publicatie als je hierop doorklikt kan je het nieuwe certificaat met 3/3 dosis vermelding ophalen.

Het nieuwe certificaat zal niet automatisch opgestuurd worden per post. Om het certificaat te ontvangen per post kan je de regionale contact centra contacteren.

Over reizen

Alle EER-landen, het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales), Zwitserland, Vaticaanstad, Andorra, San Marino en Monaco zullen een bewijs van volledige vaccinatie aanvaarden. Maar niet iedere lidstaat van de Europese Unie zal een certificaat van een gedeeltelijke vaccinatie aanvaarden. De volledige lijst van landen vind je op deze link.

Niet iedere lidstaat van de Europese Unie zal een certificaat van een gedeeltelijke vaccinatie aanvaarden. De voorwaarden per land (en vaak per regio), vind je terug op de ReOpen EU-website

Alle informatie vind je op deze pagina terug.

 • In de app kan je doorklikken naar info-coronavirus.be. Dat is de site van de Federale Overheid. Daar vind je in je eigen taal info over reizen vanuit en naar België.
 • Er is ook een link naar reopen.europa.eu. De Europese website met de specifieke regels per land.
 • De bindende aanvaardingsperiode van vaccinatiecertificaten voor reizen binnen de EU bedraagt voortaan 9 maanden (om precies te zijn 270 dagen). Meer info: https://ec.europa.eu/commissio...

Over het Covid Safe Ticket

Voor de regels met betrekking tot het Covid Safe Ticket kan je terecht op de website van de regionale overheden:

Bij elke toegang tot het terrein van een evenement zal een controleur je vragen je COVID-certificaat te tonen. Dat kan ofwel het certificaat zijn in je CovidSafeBE-app, ofwel een afgedrukte versie. De controleur gaat via een officiële scan-app na of je certificaat geldig is.

Daarnaast wordt ook gecontroleerd of je identiteit overeenkomt met die op het certificaat. Dat gebeurt aan de hand van bijvoorbeeld een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Sommige evenementorganisatoren kunnen ervoor kiezen om als alternatief een sneltest te voorzien voor bezoekers. Zo’n test moet een erkende snelle-antigeentest (RAT) zijn die wordt afgenomen door wettelijk bevoegde professionele medewerkers. De test neemt minder dan 30 minuten in beslag.

Een negatief testresultaat geeft je toegang tot het evenement.

De noodzaak om Covid-certificaat voor te leggen om een event te betreden wordt beschreven in de regionale regelgeving.

Voor de regels met betrekking tot het Covid Safe Ticket kan je terecht op de website van de regionale overheden:

CovidScanBE valideert het certificaat om af te leiden of je een evenement binnen kan. Voorbeelden van deze regels:

 • Is het certificaat een geldig EU-certificaat
 • Je Leeftijd om af te leiden of je een certificaat nodig hebt
 • Bij vaccinatiecertificaat: status en datum om af te leiden dat je volledig gevaccineerd bent en dus als “covid safe” kan beschouwd worden
 • Bij testcertificaat: testresultaat, type test en testdatum om af te leiden of het certificaat nog voldoende lang geldig is (voor Covid Safe Ticket is dat 2 dagen bij PCR-test, 1 dag bij RAT-test)
 • Bij herstelcertificaat: 11 dagen na en max 180 dagen na positieve PCR-test

Bij evenementen die meer dan één dag duren, zal je een geldig COVID-certificaat moeten voorleggen iedere keer je het terrein opnieuw betreedt. Overnachten op het terrein mag, op voorwaarde dat je certificaat nog steeds geldig is.

Als de geldigheid van je certificaat zou verlopen tijdens je aanwezigheid (bv. in het geval van een testcertificaat dat verloopt om 10u ’s ochtends), mag je tot middernacht blijven, als je het terrein niet verlaat.

Wanneer je via een sneltest werd toegelaten, ben je verplicht om je opnieuw te laten testen, iedere dag. Bij een negatief resultaat, mag je op het terrein blijven.

De organisatie van een evenement dat meer dan één dag duurt, mag voor de bezoekers op basis van een geldig COVID-certificaat een middel voorzien (zoals bv. een polsband) dat de geldigheidsduur aangeeft. Zo kan je binnen zonder je (opnieuw) te laten testen of zonder het COVID-certificaat opnieuw te laten inlezen.

Door de QR-code te scannen met de CovidScanBE-app bij de toegangscontrole van een evenement worden geen gezondheidsgegevens gedeeld met de organisator of bewakingsfirma. Zij krijgen enkel je naam en voornaam te zien, de geldigheidsduur van je certificaat en of je certificaat voldoet aan de vereisten om binnen te mogen (bv. of het nog geldig is).

In de nieuwe versie van CovidSafeBE kan je nu per certificaat zelf checken of het toegelaten zal worden op de datum van het evenement. Zo sta je niet voor verrassingen als je naar een evenement gaat.

Met een COVID-certificaat kan je naar een Covid Safe event in België. Er wordt dan de naam ‘COVID Safe Ticket’ gebruikt. Het Covid Safe Ticket is dus geen apart document, maar hetzelfde als je COVID-certificaat. Je COVID-certificaat wordt, naast je aangekochte toegangsticket, een extra toegangsvoorwaarde.

Heb je een EU Digital Covid Certificaat uit een andere lidstaat?

Dan volstaat het om aan de ingang het certificaat in de app van je eigen land of dat op papier, te laten scannen. Het certificaat zal gecontroleerd worden naargelang de huidige Belgische regels over het bijwonen van een event.

Heb je geen EU Digital Covid Certificaat uit een andere lidstaat en moet je in België getest worden om een certificaat te bekomen?

 • Laat je dan testen bij een arts, in een testcentrum of in één van de apotheken die RAT-testen (Rapid Antigen Test = snelle antigeentests) uitvoeren.
 • Je moet een telefoonnummer en optioneel ook een e-mailadres opgeven.
 • Een CTPC (Covid-19 Test Prescription Code) wordt toegestuurd via sms en optioneel ook via email.
 • Met deze CTPC-code en met je telefoonnummer kan je, indien je test negatief was, je EU Digital Covid Certificaat downloaden in de CovidSafeBE app. Heb je geen smartphone, dan kan je het certificaat downloaden via mijngezondheid.be.

Op sommige events wordt testing ook ter plaatse georganiseerd.