Veelgestelde vragen

Over de app

De CovidSafeBE-app voor Android zal werken op toestellen vanaf versie Android 5. Bij iPhone is dat de iPhone 5s of een recenter model (met minimaal iOS 12.5). Omdat ook oudere toestellen ondersteund worden, zal de app op meer toestellen werken dan de Coronalert-app. Zo’n 96% van de smartphones in omloop zullen deze mobiele app kunnen gebruiken.

Je aanmelden in de app, gaat het makkelijkst via Itsme of via één van de aanmeldopties van eHealth.

Een certificaat aanvragen voor een kind, kan via eHealth. Selecteer de naam van je kind en download de beschikbare certificaten op de mobiele app.

De tracing-app Coronalert waarschuwt burgers wanneer er een nauw contact geweest is met iemand die positief testte op Covid-19. Dat gebeurt altijd anoniem.

De CovidSafeBE-app heeft een ander doel: aanmelden gebeurt via je eigen digitale ID en ook je certificaat is persoonlijk.

Vandaar een aparte app: anonimiteit blijft gegarandeerd in de Coronalert-app, persoonlijke gegevens worden verwerkt via sterk beveiligde login in de CovidSafeBE-app.

Politiediensten kunnen je certificaat opvragen om te scannen, bijvoorbeeld in het kader van een grenscontrole. Ook sommige transportbedrijven kunnen mogelijks een certificaat vragen om onaangename verrassingen bij aankomst te vermijden.

In België gebruiken ze daarvoor de CovidScanBE-app. In de toekomst zal CovidScanBE ook gebruikt kunnen worden door organisatoren van evenementen.

Om beveiligings- en privacyredenen kan niet om het even welke QR-codescanner zomaar je QR-code scannen en de gegevens ervan bekijken. Dat geldt ook voor andere toegangstickets (bv filmtickets) die gebruik maken van een QR-code.

De app kan gedownload worden via de Play Store (Google) of App store (Apple). Een link naar beide stores vind je terug op de website CovidScan.be

Na het scannen van de QR-code van het certificaat, toont de app de gegevens die ook op het certificaat vermeld staan, zoals de naam en het type certificaat. Je kan zowel je smartphonescherm als een papieren versie van het document scannen.

Certificaten voor jouw kind downloaden? Klik onderaan jouw CovidSafe app op ‘controleer op nieuwe certificaten’. Via itsme log je makkelijk in op het eHealth-platform. Kies de naam van jouw kind en bevestig.

Certificaten voor een tweede kind ophalen, doe je door in je CovidSafe app op het tandwiel te klikken, je profiel te selecteren en te klikken op ‘veranderen van rol’. Opnieuw vind je via eHealth de nodige certifcaten.

Zowel jouw certificaten als die van jouw kinderen zijn nu op jouw app terug te vinden.

Over de certificaten

De informatie die wordt gebruikt om je certificaat op te stellen, komt uit een databank. Voor een herstelcertificaat en een testcertificaat worden de testgegevens gebruikt die de labo’s bij Sciensano registreren. Voor een vaccinatiecertificaat zijn dat de gegevens uit vaccinatiecentra, zorgcentra, ziekenhuizen,… zoals ze werden ingegeven op Vaccinnet.

Omdat de EU-lidstaten samen afspraken hebben gemaakt over de opbouw van een certificaat, zien ze er in de hele Europese Unie gelijkaardig uit. Elk certificaat bevat een unieke QR-code. De EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Een Belgisch certificaat wordt opgemaakt in het Engels én in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits).

Elk certificaat is persoonlijk. Dat betekent dat je per gezinslid een apart certificaat ontvangt. Ouders kunnen de certificaten van minderjarige kinderen opvragen.
Je kan meer dan één certificaat hebben, want voor elke test en elke vaccinatie (zowel je eerste als je tweede) ontvang je een afzonderlijk certificaat.

Alle EU-landen zullen een bewijs van volledige vaccinatie aanvaarden. Maar niet iedere lidstaat van de Europese Unie zal een certificaat van een gedeeltelijke vaccinatie aanvaarden. De voorwaarden per land (en vaak per regio), vind je terug op de ReOpen EU-website.

Sommige EU-lidstaten zullen een bewijs van volledige vaccinatie vragen van reizigers. In België ben je volledig gevaccineerd na het ontvangen van de laatste dosis van je vaccin. Bij de meeste vaccins is dat de tweede dosis. Sommige vaccins bestaan uit slechts één dosis.
Een herstelcertificaat en een certificaat van 1 vaccinatiedosis worden in België gelijkgesteld met een volledige vaccinatie.

Kinderen jonger dan 6 jaar hebben geen certificaat nodig om te kunnen reizen.

Kinderen van 6 tot 18 jaar hebben net als volwassenen een certificaat nodig om te kunnen reizen. Op dit moment ontvangen zij een herstelcertificaat of een testcertificaat. Zodra ook deze leeftijdsgroep gevaccineerd wordt, zullen ze een vaccinatiecertificaat kunnen ontvangen.

Let op. Elke EU-lidstaat kan andere voorwaarden stellen aan reizigers van 6 tot 18 jaar. De voorwaarden per land (en vaak per regio), vind je terug op de ReOpen EU-website.

Als je voor een lange tijd in België verblijft of werkt, heb je waarschijnlijk een BIS-nummer. Met dat nummer kan je je digitale certificaat opvragen via de CovidSafeBE-app of via de online-portalen (zie covidsafe.be)

Beschik je over een erkende digitale sleutel van een ander Europees land, dan kan je dankzij eIDAS daar ook mee aanmelden om je certificaat te downloaden. Meer info over het gebruik eIDAS authenticatie vind je hier.

Ontvang je je certificaat liever per post? Dan wordt de papieren versie verstuurd naar je buitenlands adres.

Belgen met een domicilie in België, kunnen een certificaat aanvragen voor een vaccinatie die in het buitenland is gebeurd. Daarvoor moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vaccinatie moet gebeurd zijn met een in België erkend vaccin
 • De vaccinatie heeft plaatsgevonden binnen de EU-ruimte (alle landen van de EU + Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein)
 • Je beschikt over een rijksregisternummer of een BIS-nummer met als hoofdverblijfplaats België, In alle andere gevallen levert België geen vaccinatiecertificaat af. Het vaccinatiecertificaat wordt dan opgesteld en afgeleverd door het land waar de vaccinatie heeft plaatsgevonden.

Werd je gevaccineerd in Vlaanderen? Neem contact op met je vaccinatiecentrum en leg een identiteitsbewijs met vermelding van je rijksregister- of BIS-nummer voor. Toon eventueel ook je vaccinatiekaartje. De vaccinator zal de nodige aanpassingen maken, waardoor een nieuw, gecorrigeerd vaccinatiecertificaat zal worden uitgegeven via de vertrouwde kanalen. Dit ontvang je ten vroegste 1 dag later.

Werd je gevaccineerd in Wallonië of Brussel? Je kan je fout telefonisch melden bij een onthaalmedewerker (voor contactinfo, zie covidsafe.be). Of maak zelf een melding via het webformulier van je regio. In Brussel is dat: coronavirus.brussels. In Wallonië vind je het webformulier via requete-vaccination.aviq.be

Behoor je tot de Duitstalige Gemeenschap? Je kan je fout telefonisch melden bij een onthaalmedewerker (voor contactinfo, zie covidsafe.be).

De vaccinatiecertificaten blijven 365 dagen geldig vanaf de datum van de prik. Er wordt nog beslist wat er gebeurt na het aflopen van de geldigheid van een vaccinatiecertificaat.

Herstelcertificaten worden enkel afgeleverd op basis van een positieve PCR-test. Er kunnen geen herstelcertificaten worden afgeleverd op basis van een zelftest, sneltest (snelle antigentest of serologische sneltest) of een antilichamentest.

Enkel positieve PCR-testresultaten die door een erkend laboratorium correct worden doorgestuurd naar Sciensano komen in aanmerking voor een herstelcertificaat.

Alle tijdstippen op de certificaten worden weergegeven als UTC (gecoördineerde wereldtijd), dit gebeurt om geen misverstanden te hebben met andere Europese landen. Het verschil met de Belgische zomertijd, bedraagt 2 uur en daarom lijkt het alsof er een fout uur opgegeven staat. Binnenkort zullen de certificaten beide tijdstippen vermelden, zowel de UTC-tijd als de Belgische zomertijd, zo vermijden we verwarring.

De politiediensten van de EU-landen kunnen je certificaat opvragen ter controle, op het moment waarop je het land bezoekt.

Reisorganisaties (bv. luchtvaartmaatschappijen) mogen eveneens het certificaat opvragen. Ze doen dat om te vermijden dat je als reiziger in het land van bestemming voor verrassingen komt te staan, of je de toegang zou worden ontzegd. Een dergelijke controle mag dan ook beschouwd worden als een ‘dienst’, niet als een verplichting voor de reiziger.

De klassieke test op COVID-19 gebeurt met een PCR-test, die genetisch materiaal van het virus detecteert. Dit is de meest betrouwbare test, maar u moet wachten op het resultaat tot de testafname naar een labo is gestuurd en daar geanalyseerd is. Enkel deze test geeft, indien ook aan de andere voorwaarden is voldaan, recht op een herstelcertificaat. Deze test kan ook tot een testcertificaat leiden.

Antigeentesten (sneltesten) voor COVID-19 meten de aanwezigheid van bepaalde eiwitten en moeten niet in een labo worden geanalyseerd. Ze kunnen meteen uitgevoerd en afgelezen worden door medisch geschoold personeel, waardoor het resultaat snel (meestal na 15 minuten) beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2021 kunnen deze testen ook recht geven op een testcertificaat. Let op, niet alle landen aanvaarden antigeentesten.

Antilichaamtesten of serologische sneltesten gaan via bloedonderzoek na of de patiënt antilichamen heeft tegen COVID-19. Zo weet de patiënt of hij of zij in het verleden besmet is geweest. Deze testen leiden niet tot een certificaat. De klassieke snelle antigeentesten kunnen uitsluitend door een medisch geschoold persoon afgenomen worden. Er bestaan ook antigeentesten die op een eenvoudigere manier zelf kunnen afgenomen worden, ook wel zelftesten genoemd. Deze testen leiden niet tot een certificaat.

Je kan alle informatie die je nodig hebt terugvinden via deze link: https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#faq

CTPC staat voor ‘Covid-19 Test Prescription Code’. Deze unieke code van 16 cijfers hebt u nodig voor een test in een afnamecentrum. U kan die CTPC krijgen via een arts of www.mijngezondheid.belgie.be (gratis of tegen betaling).

Je kan alle informatie die je nodig hebt terugvinden via deze link: https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#faq

Een herstelcertificaat is beschikbaar als je een positief PCR-testresultaat hebt. Maar dat certificaat is pas geldig (bv. voor een reis) 11 dagen na die test, dan ben je hersteld. Het herstelcertificaat vervalt 180 dagen na de dag dat je test werd afgenomen.

Je hebt een geldig herstelcertificaat voor elke positieve PCR-test in de voorbije 180 dagen.

 • Tenzij twee testen afgenomen zijn binnen 90 dagen, dan krijg je er alleen een voor de laatste test. Want bij minder dan 90 dagen tussen twee positieve testen speelt waarschijnlijk dezelfde virusvariant.
 • Meer dan 90 dagen tussen twee positieve tests, binnen de 180 dagen? Dan ben je waarschijnlijk snel opnieuw besmet met een nieuwe variant. In dat geval kan het zijn dat je twee geldige herstelcertificaten in je CovidSafeBE-app vindt.

Een herstelcertificaat vervalt ook 180 dagen na een positieve test. Gebruik dus bij voorkeur best het meest recente geldige herstelcertificaat, als je er meerdere hebt, dat is het langste geldig.

Het herstelcertificaat is vanaf de staalafnamedatum van je meest recente positieve PCR-testresultaat 180 dagen geldig, behalve tijdens de eerste 11 dagen daarvan. 11 dagen na je (positieve) test kan je niemand anders meer besmetten, dus dan heb je nog 169 dagen om het herstelcertificaat te gebruiken als je geldige COVID-certificaat.

Voor positieve PCR-testen die meer dan 180 dagen geleden zijn, wordt geen herstelcertificaat gemaakt. Het is immers niet zeker of je nog beschermd bent tegen nieuwe virusvarianten. Liet je je minder dan 180 dagen geleden testen in een afnamecentrum, met positief resultaat, en zie je geen herstelcertificaat in je CovidSafeBe-app? De beste eerste stap is om te checken of je PCR-test door een labo geregistreerd is bij Sciensano. Dat kan als je je aanmeldt op mijngezondheid.belgie.be.

 • Is je test max. 60 dagen geleden? Sindsdien kreeg elke PCR-test een 16-cijferige code (CTPC). Klik op ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’, dan op ‘Mijn testresultaten’. Geen code? Dan was je test geen erkende PCR-test, dan kan er geen herstelcertificaat worden gemaakt. Wel een code? Kopieer die en klik op ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’, dan op ‘Testresultaat via CTPC-code’. Plak daar de code in de zoekbalk. Dan zijn er twee mogelijkheden. Zie je geen of een verkeerd testresultaat voor deze code, neem dan contact op met het labo waarmee je testcentrum werkt. Hou je rijksregister- of BIS-nummer bij de hand. In het andere geval: zie je een positief testresultaat geregistreerd staan, maar heb je geen herstelcertificaat in je CovidSafeBE-app, neem dan contact op met onze helpdesk voor de connectie met de Sciensano-database. Voor Vlaanderen: 078 78 78 50 van 9u – 19u op weekdagen en voor Brussel: 02 214 19 19 van 9u - 17u30 op weekdagen en van 10u - 17u30 in het weekend en op feestdagen.
 • Is je test meer dan 60, minder dan 180 dagen geleden én je hebt een bewijs van een positief PCR-testresultaat? Oudere testen kunnen wel in de database staan, maar de certificaten ervan staan misschien nog niet in de CovidSafeBE-app. Neem dan contact op met het labo van deze test. Vraag om je testresultaat door te geven aan Sciensano.

Je vindt een vaccinatiecertificaat in je CovidSafeBE-app wanneer je vaccinatiecentrum je prik(ken) heeft geregistreerd bij Vaccinnet.

Wanneer zij die gegevens invoeren, ligt niet vast. Meestal is dat nog de dag van de vaccinatie zelf, soms enkele dagen later. Van zodra die gegevens opgeladen en vewerkt zijn, kan je je vaccinatiecertificaat downloaden via mijngezondheid.be, Mijn Burgerprofiel, myhealthviewer.be of via de mobiele app CovidSafeBe.

Het vaccinatiecertificaat is geldig zolang de EU-verordening rond het digitaal EU-COVID-certificaat van toepassing is, op dit moment tot 30 juni 2022.

De beste eerste stap is om te checken of je vaccinatie geregistreerd is in Vaccinnet. Dat kan als je je aanmeldt op mijngezondheid.belgie.be. Klik op ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’, dan op ‘Mijn vaccinatiegegevens’.

 • Zie je een verkeerd geregistreerde vaccinatie, neem dan contact op met het centrum dat je de prik gaf.
 • Zie je wel een vaccinatie geregistreerd staan, maar heb je geen vaccinatiecertificaat in je CovidSafeBE-app, contacteer dan onze helpdesk voor de connectie met de Vaccinnet-database. Voor Vlaanderen: 078 78 78 50 van 9u – 19u op weekdagen en voor Brussel: 02 214 19 19 van 9u - 17u30 op weekdagen en van 10u - 17u30 in het weekend en op feestdagen.

Een testcertificaat is te vinden in je CovidSafeBE-app als je net een negatieve, betrouwbare test liet afnemen.

 • Een PCR-test, geanalyseerd door een labo, doorgegeven aan Sciensano: je QR-code is 72 uur geldig, te tellen vanaf het moment dat je de test deed.
 • Een snelle antigeentest (een sneltest afgenomen door medisch geschoold personeel), met resultaat na 15 min., doorgegeven aan Sciensano: je QR-code is 48 uur geldig, te tellen vanaf het moment dat je de test deed.

Een test die langer geleden is dan 72 uur (of 48 uur, bij een antigeentest) geeft geen geldig testcertificaat, moet je dus niet naar zoeken. Had je wel net een PCR- of snelle antigeentest, en vind je geen testcertificaten? Meld je aan op mijngezondheid.belgie.be. Klik op ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’, dan op ‘Mijn testresultaten’. Zie je geen code van de test? Dan was je test geen erkende PCR- of antigeentest, dan kan er geen testcertificaat worden gemaakt. Wel een code? Kopieer die en klik op ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’, dan op ‘Testresultaat via CTPC-code’.

 • Staat er een positief testresultaat, en dat klopt niet? Neem dan contact op met het labo van je testcentrum (voor PCR-tests) of zorgverstrekker (voor snelle antigeentests). Hou je rijksregister- of BIS-nummer bij de hand. Vraag te checken wat er misgelopen kan zijn.
 • Staat er wel een negatief testresultaat en zou dat een testcertificaat in je CovidSafeBE-app moeten geven? Contacteer dan onze helpdesk voor de connectie met de Sciensano-database. Voor Vlaanderen: 078 78 78 50 van 9u – 19u op weekdagen en voor Brussel: 02 214 19 19 van 9u - 17u30 op weekdagen en van 10u - 17u30 in het weekend en op feestdagen.

Over evenementen

De regeling voor certificatencontrole geldt voor grootschalige evenementen, of massa-evenementen (van 5 000 tot 75 000 bezoekers) die plaatsvinden van 13 augustus 2021 tot 30 september 2021.

Ook voor proef- of pilootprojecten zal vanaf 13 augustus 2021 een COVID-certificaat gebruikt worden ter controle. Een proef- of pilootproject is een onderzoeksgericht experiment dat deskundigen bijkomende kennis bijbrengt over bv. besmettingsrisico's.

Van 13 augustus 2021 tot 30 september 2021 mogen er massa-evenementen (van 5 000 tot 75 000 bezoekers) plaatsvinden waarop je COVID-certificaat gecontroleerd wordt als toegangsmiddel.

Bij elke toegang tot het terrein van een evenement zal een controleur je vragen je COVID-certificaat te tonen. Dat kan ofwel het certificaat zijn in je CovidSafeBE-app, ofwel een afgedrukte versie. De controleur gaat via een officiële scan-app na of je certificaat geldig is.

Of je COVID-certificaat al dan niet geldig is, wordt bepaald aan de hand van 8 parameters die gevalideerd worden tijdens de toegangsscan. Het gaat hierbij concreet om:

 1. de lidstaat die de test uitvoerde of het vaccin toediende
 2. het geboortejaar van de betrokkene
 3. bij een herstelcertificaat: de datum van het eerste positieve testresultaat

4, 5. bij een vaccinatiecertificaat: de vaccinatiedatum en – status

6, 7, 8. bij een testcertificaat: het resultaat van de test, de datum van afname en het type test

Een controle van deze gegevens zal altijd resulteren in ofwel de beslissing dat de bezoeker tot het evenement mag worden toegelaten, ofwel de beslissing dat de bezoeker niét mag toegelaten worden tot het evenement.

Bij evenementen die meer dan één dag duren, zal je een geldig COVID-certificaat moeten voorleggen iedere keer je het terrein opnieuw betreedt. Overnachten op het terrein mag, op voorwaarde dat je certificaat nog steeds geldig is.

Als de geldigheid van je certificaat zou verlopen tijdens je aanwezigheid (bv. in het geval van een testcertificaat dat verloopt om 10u ’s ochtends), mag je tot middernacht blijven.

De organisatie van een proef- of pilootproject of van een massa-event dat meer dan één dag duurt mag op grond van geldig COVID-certificaat een middel voorzien voor de bezoekers (zoals daar kan zijn een polsband) die de geldigheidsduur aangeeft op grond van dewelke de gebruiker binnen mag zonder zich (opnieuw) te moeten laten testen of het Covid Safe Ticket opnieuw te laten inlezen.

Voorlopig kan dat niet, het is daarvoor wachten op de volgende update van de CovidSafeBE-app. Na de update zal bij elk certificaat in de app ook aangegeven worden of het voldoet aan de regels van een massa-evenement.

Bij het scannen van je COVID-certificaat op een evenement worden geen gezondheidsgegevens gedeeld met de organisator of bewakingsfirma. Zij krijgen enkel je naam, voornaam en geboortedatum te zien, en of je certificaat voldoet aan de vereisten om binnen te mogen (bv. of het nog geldig is).